Soltider og jagtbart

Auning Jagtforening

www.auning-jagt.dk

Jagtbart i AugustIfølge Lov om jagt og vildtforvaltning og den tilhørende bekendtgørelse om jagttider er følgende vildtart jagtbar fra solopgang til solnedgang.


Andefugle: Grågås. Jagttiden gælder kun på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil, hvilket vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.l., som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 m landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. 

Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der  ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl. 


Der er desuden en række vildtarter som må beskydes eller reguleres med fælder, men kun efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader. Specielt gælder, at Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af råger, der optræder i større flokke på ikke høstede og nysåede marker, ligesom styrelsen kan give tilladelse til regulering af ringduer i flok på ikke høstede og nysåede marker. Endvidere må rævehvalpe reguleres udenfor rævegrave.


Læs mere om regulering her: Bekendtgørelse om vildtskader


Klide jæger: august  2019


Se mere om om de nye og lokale jagttider her