Soltider og jagtbart

Auning Jagtforening

www.auning-jagt.dk

Jagtbart i MajIfølge Lov om jagt og vildtforvaltning og den tilhørende bekendtgørelse om jagttider er følgende vildtart jagtbar fra solopgang til solnedgang.


Hovdyr: råbuk (fra og med 16/5)


Endvidere er der en række vildtarter, som må beskydes eller reguleres med fælder, men kun efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader.

Specielt gælder, at i rågekolonier må rågeunder reguleres ved beskydning udenfor reden (fra og med 1/5). Bemærk at reguldering af rågeunger kun kan ske efter forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen, og at Naturstyrelsen også skal give speciel tilladelse til at anvende halvautomatiske salonrifler, der kan indeholde mere end to patroner. Naturstyrelsen kan endvidere give tilladelse til regulering af rågeunger på ikke høstede marker  (fra og med 1/5).


Læs mere om regulering her: Bekendtgørelse om vildtskader


Klide jæger: maj  2019


Se mere om om de nye og lokale jagttider her