Soltider og jagtbart

Auning Jagtforening

www.auning-jagt.dk

Jagtbart i Februar

 

 

Ifølge Lov om jagt og vildtforvaltning og den tilhørende bekendtgørelse om jagttider må følgende vildtarter jages i februar.

 

Hovdyr: kron (vær opmærksom på at denne jagtid kun gælder i Himmerland, Sydvestjylland, Fyn og en række øer. Se de præcise afgrænsninger på miljøstyrelsens hjemmeside). Bemærk desuden, at bevægelsesjagt på kronkalv i februar er forbudt.

 

Desuden er der en række vildtarter, som må beskydes eller indfanges, men kun efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader.

Specielt gælder, at ræv må reguleres (ved beskydning) uden forudgående tilladelse i egne, hvor den volder skade på den øvrige fauna. Reguleringen kan ske fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Efter forudgående tilladelse må krage og husskade reguleres ved beskydning og fældefangst i egne, hvor disse fugle forvolder skade. Krager og huisskader må skydes fra 1 time før solopgang til solnedgang.

 

Ydermere må canadagås reguleres på dyrkede marker (efter forudgående tilladelse), og ringdue i flok må reguleres på rapsmarker (efter forudgående tilladelse), ligesom bramgås, grågås, kortnæbbet gås og blisgås i flok må reguleres på dyrkede marker (efter forudgående tilladelse).

 

Læs mere om regulering her: Bekendtgørelse om vildtskader

 

Klide jæger: janur 2019

 

Se mere om om de nye og lokale jagttider her