Soltider og jagtbart

Auning Jagtforening

www.auning-jagt.dk

Jagtbart i MartsIfølge Lov om jagt og vildtforvaltning og den tilhørende bekendtgørelse om jagttider er der ingen vildtart, der må jages i marts.


Dog er der en række vildtarter, som må beskydes eller indfanges, men kun efter regler, der er fastsat i Bekendtgørelse om vildtskader.

Specielt gælder, at krage og husskade reguleres ved beskydning og med fælder ii egne, hvor disse fugle forvolder skade. Krager og huisskader må skydes fra 1 time før solopgang til solnedgang.


Bemærk, at man forud for reguleringen skal have tilladelse fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsee kan i marts også give tilladelse til regulering af ringduer, der optræder i flok på rapsmarker, ærtemarker, kålmarker og nysåede marker.


Læs mere om regulering her: Bekendtgørelse om vildtskader


Klide jæger: marts  2019


Se mere om om de nye og lokale jagttider her