Forside


Auning Jagtforening

www.auning-jagt.dk
Betaling bedes sendt på Mobile Pay - 98744

Husk altid at notere hvilken jagt eller arrangement du tilmelder dig når du betaler via mobile pay - eller ved bankoverførsler.


 Generalforsamling 20/8 kl. 19:00

Multisalen Auning Idtrætscenter

Kære Alle


Grundet de til stadighed gældende regler i relation til Corvid-19 epidemien ser vi os nødsaget til at flytte generalforsamlingen til større lokaler.

Vi har derfor reserveret Multisalen ved Auning Idræts- og Kultucenter, Sdr Fælledvej 5C, 8963 Auning i stedet for -  


Generalforsamlingen starter kl. 19.00 - foreningen vil byde på en kop kaffe og småkager. Øl og vand kan købes i Idrætscentret.

Dagsorden ifølge gældende vedtægter - kan ses nedenfor. Endvidere kan ændringsforslag til vedtægter også læses/hentes her. 


På valg til bestyrelsen er:

Lisa Tholstrup Larsen, kasserer - ønsker ikke genvalg

Kaj Simonsen, bestyrelsesmedlem - ønsker ikke genvalg


På valg til NFC er:

Flemming Kempel - ønsker ikke genvalg.


Endvidere er suppleanter samt revisorer på valg jvf. gældende dagsorden.


Vel mødt

Bestyrelsen Auning Jagtforening

Gitte Kobberøe, formandDe bedste hilsner

Bestyrelsen
Opdateret

12-08-2020


Bukkejagt/konsortieplads I Sverige - se under annoncer

 

Støt vores sponsorer - de støtter os !