Forside


Auning Jagtforening

www.auning-jagt.dk
Betaling bedes sendt på Mobile Pay - 98744

Husk altid at notere hvilken jagt eller arrangement du tilmelder dig når du betaler via mobile pay - eller ved bankoverførsler.


 Generalforsamling 20/8 kl. 19:00


Den ordinære generalforsamling som blev udsat grundet Covid19 afholdes d. 20. august kl. 19 i klubhuset på Reimersve, idet vi forventer, at det vil være lovligt  ift. Covid19
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før. 

På mødet er der valg til bestyrelsen, herunder valg af kasserer samt bestyrelsesmedlem, endvidere valg til fomandsposten. 

Der vil blive fremlagt forslag og tilbud vedr. evt. salg af grunden ved Porsbakken.

P.t. er der ikke planlagt fælles spisning.


De bedste hilsner

Bestyrelsen
Opdateret

24-06-2020

Støt vores sponsorer - de støtter os !